Thực tiễn là gì? 10 Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Rate this post

Chúng ta thường nghe nói đến tu tập, nhưng cách hiểu về từ này thực sự không phải ai cũng hiểu. Vì thế Thực hành là gì?? Nêu vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Hãy cùng Mayruaxemini.vn tìm hiểu câu trả lời ngay trong bài viết nhé!

Thực hành là gì?

Trong tiếng Anh, thực hành được định nghĩa bởi từ Practice. Thực tiễn đã biết là một phạm trù cơ bản của triết học. Rất nhiều nghiên cứu về nó và các khái niệm khác nhau, cụ thể là:

  • Chủ nghĩa duy tâm cho rằng thực tại chính là những hoạt động tinh thần tạo nên thế giới của con người. Thực tiễn không phải là hoạt động vật chất hay lịch sử xã hội.
  • Chủ nghĩa duy vật trước Mác cho rằng thực tiễn là hoạt động vật chất của con người. Tuy nhiên, các nhà duy vật bây giờ vẫn hiểu thực tế là hoạt động của các thương gia.

Qua phân tích, kế thừa và phát triển một cách sáng tạo nhất, Mác và Ăng-ghen đã đi đến kết luận: thực tiễn là mọi hoạt động vật chất có mục đích. Những hoạt động này mang tính lịch sử xã hội và con người đang cố gắng điều chỉnh chúng để phù hợp hơn với cuộc sống.

kiến thức
Thực tiễn thuộc phạm trù triết học

Ví dụ thực tế

Các ví dụ dễ hiểu nhất về thực hành là:

  • Hành động người dân gặt lúa. Họ sử dụng liềm lạnh và máy gặt để gặt lúa và cất giữ.
  • Hoạt động sản xuất vải của công nhân dệt để tạo ra sản phẩm cuối cùng là quần áo, giày dép, v.v.
  • Bầu lớp trưởng…

Các tính năng chính của thực hành là gì?

Áp dụng triết lý vào thực tế, có thể thấy thực tiễn có những điểm chính sau:

Thực tiễn là tổng thể những hoạt động có chủ đích của con người

Chỉ thông qua lao động, sản xuất, con người mới tạo ra của cải, vật chất nuôi sống bản thân và gia đình. Làm việc có hiệu quả là khi người ta biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.

Như vậy, có thể nói, nếu không có những hoạt động thực tiễn đó thì con người và xã hội hoàn toàn không thể tồn tại và phát triển. Tập quán được coi là phương thức tồn tại cơ bản của con người và xã hội. Đây cũng là phương thức chủ yếu thể hiện mối quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài.

kiến thức
Thực hành là các hoạt động lịch sự, xã hội và sản xuất có mục đích

Thực tiễn là hoạt động lịch sử xã hội

Các hình thức thực hành có thể khác nhau rất nhiều trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, nó vẫn luôn là hình thức cơ bản và phổ biến của xã hội loài người. Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện trong các mối quan hệ của xã hội.

Thực tiễn có quá trình vận động và phát triển riêng. Trên cơ sở hình thức và thực tiễn phát triển, chúng ta sẽ biết lẽ sống và khả năng chinh phục bản chất của con người. Nghĩa là nếu hình thức hoạt động thực tiễn là cơ bản thì đời sống con người cũng ở trình độ sơ khai. Khi hoạt động thực tiễn tiến bộ đồng nghĩa với việc đời sống của con người được lấp đầy và phát triển nhiều mặt.

Các hình thức thực tập cơ bản

Thực tiễn thường biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, 3 dạng cơ bản và phổ biến nhất là:

Hoạt động sản xuất tư liệu

Đây là hình thức thực hành đầu tiên. Hoạt động sản xuất vật chất xuất hiện khắp mọi nơi trong đời sống con người. Hình thức này cũng đặc biệt phổ biến. Ví dụ như các hoạt động trồng rau, chăm sóc hoa, dệt vải hay đóng giày, chăn màn…

Hình thức hoạt động này được con người vận dụng nhiều công cụ lao động để tạo ra của cải vật chất cuối cùng và hỗ trợ tốt các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Hoạt động chính trị xã hội

Đây là hoạt động phổ biến trong các tổ chức cộng đồng trong xã hội. Thông qua hình thức thực hành này, xã hội sẽ ngày càng phát triển. Các hoạt động chính trị – xã hội dễ dàng nhận thấy như đi bầu cử đại biểu Quốc hội, quyên góp ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, xây nhà tình thương…

Thí nghiệm khoa học

Đây là một hình thức thực hành đặc biệt. Thí nghiệm khoa học giúp tạo điều kiện cho con người chế tạo ra những thiết bị tốt hơn, tiên tiến hơn phục vụ cho đời sống xã hội ngày càng phát triển.

Hình thức thực hành này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong khoa học và công nghệ hiện đại.

Mối quan hệ giữa 3 hình thức thực hành là gì?

Ba hình thức tu tập có quan hệ mật thiết với nhau, chúng tác động và ảnh hưởng lẫn nhau.

  • Hoạt động thể chất có ý nghĩa quyết định cùng với các hoạt động thực tiễn khác. Không có nó, các hình thức khác của thực tại không thể phát sinh. Các hình thức thực tiễn khác suy cho cùng đều xuất phát từ quá trình và phục vụ cho thực tiễn sản xuất vật chất.
  • Các hoạt động chính trị – xã hội và thực nghiệm khoa học sẽ cản trở hoặc hỗ trợ hoạt động sản xuất.

Có thể nói, hoạt động sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất trong cả ba hình thức thực hành. Nó là cơ sở thực tiễn để con người tồn tại và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Đặc điểm của hoạt động thực hành chung

Hoạt động thực tiễn có ba đặc điểm chính:

Thực hành bao gồm các hoạt động khách quan và vật chất

Tính vật chất của thực tại được thể hiện thông qua thế giới khách quan bên ngoài ý thức con người. Thực tiễn chịu sự tác động của các quy luật khách quan. Lúc này các yếu tố cấu thành hiện thực sẽ bao gồm: con người, thế giới khách quan, công cụ thực tiễn.

Thực hành là một hoạt động sáng tạo

Hoạt động thực tiễn thể hiện sức sáng tạo của con người. Từ đây, con người cải tạo thế giới vật chất và phục vụ các nhu cầu sống còn của xã hội. Tính sáng tạo của thực tiễn được thể hiện rõ nét và cũng được coi là thước đo nhận thức và sự phát triển của con người

Nêu vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

Thực tiễn và nhận thức có quan hệ mật thiết với nhau. Về nhận thức, thực tiễn là cơ sở, là động lực và cũng là mục tiêu. Đồng thời, thực tiễn còn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn của nhận thức. Đặc biệt:

Thực hành là cơ sở của kiến ​​thức

Thông qua hoạt động thực hành, con người chúng ta bước đầu sẽ nhận biết được đặc điểm, tính chất, mối quan hệ giữa các đối tượng. Từ đó, con người hình thành tri thức về đối tượng.

Thực tiễn luôn xác định nhu cầu, nhiệm vụ và con đường vận động của nhận thức. Nhưng cũng chính nhu cầu, nhiệm vụ và quá trình cải tạo thế giới buộc con người phải tiếp cận đối tượng dưới nhiều hình thức thực tiễn khác nhau. Sự ảnh hưởng này làm rõ các thuộc tính và mối quan hệ giữa các đối tượng. Từ đó, con người sẽ nhận thức được các quy luật vận động và phát triển của thế giới xung quanh. Dựa trên kiến ​​thức này để đi đến kết luận khoa học.

Ví dụ: Sự xuất hiện các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ trước là xuất phát từ hoạt động thực tiễn của các phong trào quần chúng đấu tranh giành tự do, độc lập chống kẻ thù áp bức.

Thuc-tien-dong-vai-tro-quan-trong-
Thực tiễn có vai trò quan trọng với nhận thức

Thực tiễn là động lực của nhận thức

Đây cũng là một câu trả lời chính xác cho câu hỏi có ý thức vai trò của thực tiễn là gì. Hoạt động thực hành sẽ giúp các giác quan của con người phát triển và dần hoàn thiện. Từ đó, mọi người sẽ lấy thông tin và tạo ra các công cụ làm việc tốt hơn. Mọi tri thức được áp dụng vào thực tế sẽ làm xuất hiện các quá trình nhận thức sau này.

  • Thực tiễn sản xuất vật chất buộc con người phải nhận thức nhu cầu và phương thức sản xuất của mình sao cho phù hợp với thế giới xung quanh
  • Các giác quan phát triển sẽ làm tăng khả năng tiếp thu, mặc dù của con người. Nhờ đó, con người sẽ hiểu biết tốt hơn, sâu sắc hơn về thế giới và tạo ra một cuộc sống viên mãn.

Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức

Nói về vai trò này, Lênin đã từng nhấn mạnh rằng: Quan niệm sống và thực tiễn là luận điểm cơ bản của lý luận nhận thức.

Nhận thức không chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu của con người về tri thức. Ngoài ra, nhận thức còn giúp nâng cao năng lực hoạt động của con người để đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thực hành thúc đẩy nhận thức vận động và các quá trình tư duy tiếp theo.

Chỉ thông qua hoạt động thực tiễn, con người mới thể hiện được sự tự nhận thức của mình. Hơn nữa, chỉ có thực hành mới giúp con người phát hiện ra nhận thức của mình là đúng hay sai. Nhận thức đúng thì thực tiễn mới phát triển và ngược lại.

Vai trò của thực hành trong lý thuyết là gì?

Để hiểu điều này, trước tiên người đọc phải biết thế nào là lý thuyết và thế nào là thực hành. Đối với khái niệm thực dụng, Mayruaxemini.vn đã phân tích cụ thể ở trên.

Lý luận được hiểu là hệ thống các quan điểm phản ánh hiện thực. Các quan điểm này được thể hiện dưới dạng các hệ thống tri thức. Lý thuyết có ba đặc điểm chính: tính hệ thống, tính tổng quát và logic; Cơ sở lý luận là tri thức lý luận, thực tiễn phản ánh bản chất của hiện tượng, sự vật.

Đối với lý luận, thực tiễn là cơ sở, là động lực, là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn, sai lầm của lý luận. Lý luận và thực tiễn trong triết học Mác – Lênin được phân tích rất rõ ràng. Theo triết học Mác – Lênin, mọi lý luận chân chính đều bắt nguồn từ thực tiễn và phản ánh, phục vụ thực tiễn. Không có tri thức và kinh nghiệm thực tế thì không có cơ sở hình thành lý thuyết.

Một số vấn đề liên quan

Bên cạnh thắc mắc thực tiễn là gì, bạn đọc cũng thường đặt ra những câu hỏi như: mối liên hệ thực tiễn là gì, giá trị thực tiễn là gì… Mayruaxemini.vn sẽ giúp bạn giải đáp một số câu hỏi thường gặp nhất.

Kinh nghiệm thực tế là gì?

Đó là toàn bộ những tri thức mà con người tiếp thu và rút ra được thông qua quá trình thực hiện hoạt động thực tiễn sản xuất vật chất. Những kinh nghiệm này sẽ hỗ trợ họ đắc lực trong các bước lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu tiếp theo.

Ứng dụng thực tế là gì?

Có thể hiểu đơn giản là những hoạt động giải quyết những vấn đề thực tiễn của con người trong đời thực. Mọi người sẽ dựa trên những trải nghiệm thực tế để giải quyết nhanh chóng những nhu cầu và vấn đề mà họ gặp phải.

kết luận

Có thể thấy thực tiễn có vai trò vô cùng quan trọng đối với nhận thức của con người. Khi hiểu được thế nào là hoạt động thực tiễn thì nhận thức thế giới quan của con người sẽ ngày càng rõ nét và tiến bộ hơn. Từ đó, cuộc sống con người sẽ ngày càng tân tiến và hiện đại.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thực tiễn là gì? 10 Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức . Đừng quên truy cập Cakhia TV nền tảng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

MV là gì? Ý nghĩa viết tắt của MV trong cuộc sống hàng ngày

Ai trong chúng ta nghĩ rằng MV có nghĩa là video, clip ca nhạc. Tuy nhiên, thực ra MV còn mang nhiều ý nghĩa khác. Cùng Mayruaxemini.vn…

Simp là gì? Simp trúa là gì? Ý nghĩa của từ Simp trên facebook? Cuộc Sống

ý tưởng Đơn giản là gì? Và thuật ngữ này đến từ đâu? Trong nội dung bài viết này Mayruaxemini.vn sẽ giải đáp chi tiết về thuật…

Fwd là gì? Fwd là viết tắt của từ gì?

Bạn thường bắt gặp cụm từ FWD khi lướt Facebook hay gửi mail công việc nhưng lại không biết FWD là gì?? FWD có nghĩa là gì?…

Dòng điện là gì? Thế nào là dòng điện 1 chiều, xoay chiều

Điện đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết đối với cuộc sống của con người. Vì thế Dòng điện là gì?? Điều kiện để…

Bả chó là gì? Chó ăn phải bả cứu chữa như thế nào? 

Đối với những người nuôi chó, có lẽ việc cho phép thú cưng của họ ăn thức ăn cho chó là điều quá ám ảnh. Thật chinh…

5W1H là gì? Phương pháp lập kế hoạch, tư duy nhờ 5W1H 2023

Phương pháp 5W1H được áp dụng trong nhiều lĩnh vực do tính đa dạng và linh hoạt của nó. Nhưng 5W1H là gì?? Cách viết công thức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *