Tổng hợp kết quả thi đua Học kỳ 1 - năm học 2013-2014

1/13/2014 11:17:16 PM

Hoàn thành 3 đợt thi đua trong Học kỳ 1, Liên Đội trường THCS Số 1 Nam Lý đã xuất sắc trong phong thiếu niên nói chung và hoạt động học tập, rèn luyện nói riêng. Tổng điểm thi đua của các Chi Đôi - lớp đạt từ 242,44 đến 253,97...