Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục

9/4/2018 9:04:19 PM

Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2018-2019