Thông tin giáo viên tổ Toán - Lý năm học 2014-2015

4/1/2015 12:39:48 AM

Tổ Toán - Lý với 14 cán bộ, giáo viên đảm nhiệm các môn: Toán, Vật lý, Tin học và Công nghệ. Với đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo và tâm huyết, trong nhiều năm lền, tổ Toán - Lý luôn đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với nhiều giải thưởng cao trong những kỳ thi các cấp được tổ chức thường niên...

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Tổ trưởng, GV Toán - Chủ nhiệm lớp 6.3

02

Trần Thị Thanh

Trà

Phó Tổ trưởng, GV Toán - Chủ nhiệm lớp 9.2

03

Nguyễn Thành

Lương

Giáo viên Toán, Vật lý

04

Đặng Quang

Trung

Giáo viên Toán, Vật lý

05

Lưu Thị Thu

Anh

Giáo viên Toán, Vật lý

06

Cái Thị Xuân

Hường

Giáo viên Vật lý

07

Nguyễn Thị

Liễu

Giáo viên Toán - Chủ nhiệm lớp 8.1

08

Trần Thị

Thắm

Giáo viên Công nghệ - Chủ nhiệm lớp 8.5

09

Đoàn Thị Ánh

Nguyệt

Giáo viên Toán - Chủ nhiệm lớp 6.1

10

Lê Thị Hồng

Thảo

Giáo viên Toán

11

Nguyễn Thị Hồng

Phúc

Giáo viên Tin học - chủ nhiệm lớp 6.5

12

Võ Hoàng

Minh

Giáo viên Toán, Tin học - Chủ nhiệm lớp 7.1

13

Nguyễn Thành

Huân

Giáo viên Toán, Tin học

14

Lương Duy Nhật

Minh

Giáo viên Toán học