Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018

5/28/2017 8:28:09 PM

Công tác tuyển sinh được thực hiện từ ngày 09/06/2017 đến hết ngày 23/06/2017. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30