Thông báo số 83/TB-UBND của UBND Tp. Đồng Hới V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4...

4/18/2015 6:24:02 AM

TB về thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Giỗ tổ Hùng vương 10/3(ÂL) gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới 2015