Thông báo Tuyển sinh năm học 2018-2019

6/1/2018 5:04:03 PM

Trường THCS Số 1 Nam Lý thông báo Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019 từ ngày 04/06/2018 đến ngày 09/06/2018...