Số báo danh Khối 8 kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018

4/28/2018 10:30:26 AM

Kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 26/4/2018 và hoàn thành vào ngày 08/5/2018. Khối 8 có 242/242 học sinh đủ điều kiện dự thi và được phân bổ trong 10 phòng thi...