Phân phối chương trình các môn học cấp THCS áp dụng từ năm học 2011-2012

8/21/2013 2:10:31 PM

Bộ Tài liệu Phân phối chương trình các môn học cấp THCS do Sở GD&ĐT Quảng Bình xây dụng theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT được đưa vào sử dụng cho toàn Sở GD&ĐT Quảng Bình từ năm học 2011-2012 đến nay: