Kết quả thi đua Tuần 14 (năm học 2013-2014)

12/7/2013 10:43:51 PM

Tuần học thứ 14 )năm học 2013-2014), Liên đội đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập lẫn rèn luyện đội viên với nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc


>>LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ<<

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 14 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014
DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG: Dũng, Ngọc (6.2); Phương Nhi, Quốc Anh (6.4); Đăng (6.5); Nhi (7.2); Nhật Huyền, Phi Hùng (7.3); Nhi (7.4); Huyền, Phương (8.2); Thu Hà (8.4); Hà Nhi (9.3); Lâm Nhi, Thảo Nguyên (9.4)đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
---oo0oo--- ---oo0oo--- ---oo0oo--- ---oo0oo--- ---oo0oo---
DANH SÁCH PHÊ BÌNH: Hoài Phương, Thành (6.2); Hiếu (6.3); Hằng, Hà, Huyền, Phương, Quân, Trang, Đạt (6.4); Bảo, Tuấn (6.5); Diễm, Đạt, Hiếu, Khánh, Hân, Minh, Trương Huy, Hùng-B (7.2); Hoàng (7.5); Duy (8.2); Bách, Thanh, Quân, Minh, Lộc, Tuấn Anh (8.3); Tú, Thắng, Dương (8.5); Huy (9.2). Đề nghị các đội viên này tiếp tục cố gắng và nhanh chóng tiến bộ đi lên!

Bên cạnh những đội viên xuất sắc đã giành được nhiều bông hoa điểm tốt trên đây, Liên đội ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong học tập như: Hoài Phương, Thành (6.2); Hiếu (6.3); Hằng, Hà, Huyền, Phương, Quân, Trang, Đạt (6.4); Bảo, Tuấn (6.5); Diễm, Đạt, Hiếu, Khánh, Hân, Minh, Trương Huy, Hùng-B (7.2); Hoàng (7.5); Duy (8.2); Bách, Thanh, Quân, Minh, Lộc, Tuấn Anh (8.3); Tú, Thắng, Dương (8.5); Huy (9.2).
Đề nghị các đội viên vi phạm nhanh chóng khắc phục khuyết điểm để ngày càng tiến bộ, cùng chung tay xây dựng Liên đội Vững mạnh-Xuất sắc, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là con ngoan-trò giỏi, không phụ lòng mong mỏi của gia đình và nhà trường