Kết quả Thi đua đợt II (Tuần 8-Tuần 12) năm học 2013-2014

11/29/2013 12:57:12 AM

Kết thúc đợt thi đua thứ 2 của năm học 2013-2014, Lớp 8.4 dẫn đầu với tổng điểm thi đua 80.00, tiếp theo đó là lớp 7.3 với tổng điểm 79.99 xếp thứ Hai... Nhìn chung, các lớp đều đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong mọi hoạt động học tập lẫn rèn luyện do Liên đội đề ra...