Danh sách phòng thi và SBD kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018

4/28/2018 10:54:17 AM

Học kỳ 2 của năm học 2017-2018, THCS Số 1 Nam Lý có 1.009 học sinh toàn trường đủ điều kiện dự thi kết thúc học kỳ. Trong đó, Khối 6 có 281 em phân bố trong 11 phòng thi. Khối 7 có 239 em phân bố trong 10 phòng, Khối 8 có 242 em phân bố trong 10 phòng và 247 em học sinh Khối 9 cũng được phân bố trong 10 phòng thi...

Kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 26/4/2018 và hoàn thành vào ngày 08/5/2018 (riêng 2 khối 6 và 7 được hoàn thành vào ngày thi cuối cùng 04/05/2018).

Trong kỳ thi này, Trường THCS Số 1 Nam Lý có 1.008 học sinh toàn trường (đông nhất toàn thành phố) đủ điều kiện dự thi kết thúc học kỳ. Trong đó, Khối 6 có 281 em phân bố trong 11 phòng thi. Khối 7 có 239 em phân bố trong 10 phòng, Khối 8 có 242 em phân bố trong 10 phòng và 247 em học sinh Khối 9 cũng được phân bố trong 10 phòng thi...

Dưới đây là danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh từng khối lớp niêm yết công khai để quý bậc phụ huynh và các em học sinh theo dõi, thực hiện.

Xin mời Click chọn Khối lớp tương ứng:

1. Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh Khối 6

2. Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh Khối 7

3. Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh Khối 8

4. Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh Khối 9

Mọi chi tiết về kỳ thi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline ở cuối trang web này!

Trân trọng!