Danh sách phòng thi và SBD kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/14/2017 10:51:12 AM

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 được bắt đầu từ ngày 18/12 đến ngày 26/12/2017. Nhà trường thông báo danh sách phòng thi và số báo danh (theo khối). Xin vui lòng click vào đường dẫn tương ứng dưới đây: