Danh sách đăng ký sử dụng gói học trực tuyến Chinh Phục Vũ Môn

10/24/2015 7:36:37 PM

...Ngoài mục đích phục vụ việc học của học sinh (từ lớp 1 đến lớp 12) thì Chinh Phục Vũ Môn không có bất kỳ nội dung nào khác. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tổ chức và phát triển...

>>> Chinh Phục Vũ Môn là gì ?


Dữ liệu cập nhật ngày 24/10/2015