QĐ cấp Trường-Phường

QĐ thành lập Hội đồng coi thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013-2014

11/30/2013 1:05:16 AM

QĐ thành lập Hội đồng coi thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013-2014 Quyết định số 38/QĐ-THCS ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Số 1 Nam Lý về việc thành lập Hội đồng coi thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013-2014. Và ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách giám thị coi ...

Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2013-2014

11/26/2013 10:55:12 AM

Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2013-2014 Quyết định Số 27/QĐ-HT ngày 15 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Số 1 Nam Lý về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2013-2014

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005422 lần

Đang online: 34 người