QĐ cấp Tỉnh-Sở

Số 2159/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 V/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

8/11/2015 7:00:13 AM

Số 2159/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 V/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục phổ thông...

[UBND] Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Vv Ban hành Quy định nâng lwong trước thời hạn

6/16/2015 10:02:23 AM

[UBND] Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Vv Ban hành Quy định nâng lwong trước thời hạn Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2015 về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

[UBND] Số 18/2015/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6/15/2015 6:29:35 PM

[UBND] Số 18/2015/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

[SGDĐT] Số 1230 về việc Chọn trường triển khai dạy học tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo ...

7/16/2014 10:23:33 AM

 [SGDĐT] Số 1230 về việc Chọn trường triển khai dạy học tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo ... Quyết định số 1230/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 7 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc Chọn trường triển khai dạy học tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo đề án NNQG 2020 năm học 2014-2015. Theo đó, chọn trường THCS Số 1 Nam Lý ...

[SGDĐT] Số 1168 V/v Công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông năm học 2013-2014

7/7/2014 8:51:57 AM

[SGDĐT] Số 1168 V/v Công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông năm học 2013-2014 Quyết định số 1168/QĐ-SGDĐT/GDTrH ngày 02 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc Công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông năm học 2013-2014. Theo đó, có 03 danh hiệu dành cho trường phổ thông: Thư viện Đạt chuẩn, Thư viện ...

[UBND Tỉnh] Số 1643/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học-2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ ...

7/2/2014 5:37:59 PM

 [UBND Tỉnh] Số 1643/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học-2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ ... Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học-2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[SGD&ĐT] Số 675 V/v Thành lập đoàn giáo viên tham gia Hội thảo-tập huấn về kiểm tra, đánh giá ...

4/25/2014 10:26:14 AM

 [SGD&ĐT] Số 675 V/v Thành lập đoàn giáo viên  tham gia Hội thảo-tập huấn về kiểm tra, đánh giá ... Quyết định số 675/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc thành lập đoàn giáo viên tham gia Hội thảo - tập huấn về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.

V/v Phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4/17/2014 10:45:43 PM

V/v Phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 206 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2014

Đại diện duy nhất của khối THCS Quảng Bình tham dự cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho ...

4/7/2014 4:46:51 PM

 Đại diện duy nhất của khối THCS Quảng Bình tham dự cuộc thi Olympic Theo Quyết định số 512/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, em Ngô Nguyễn Thúy Anh - học sinh lớp 9.3 trường THCS Số 1 Nam Lý là đại diện duy nhất của khối THCS toàn tỉnh Quảng Bình tham dự cuộc thi ...

THCS Số 1 Nam Lý - 1 trong 3 đơn vị điển hình về đổi mới toàn diện dạy và ...

3/20/2014 5:39:02 PM

 THCS Số 1 Nam Lý - 1 trong 3 đơn vị điển hình về đổi mới toàn diện dạy và ... Quyết định số 425/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc Chọn trường xây dựng thành đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ. Theo đó: Sở sẽ chọn 03 trường: Tiểu học Đồng Phú, THCS Số 1 ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 4748650 lần

Đang online: 32 người