QĐ cấp Phòng-TP

QĐ công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật của học sinh THCS cấp TP năm học 2017-2018

12/22/2017 7:49:20 AM

QĐ công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật của học sinh THCS cấp TP năm học 2017-2018 Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018 với sự tham gia của 26 dự án đến từ 17/17 đơn vị trường THCS trên toàn thành phố. Tổng kết cuộc thi, BTC đã quyết định chọn 3 sản phẩm tham gia cuộc thi cấp ...

Số 32/QĐ-PGDĐT ngày 16/01/2017 Vv Công nhận học sinh đạt giải HSG lớp 9 cấp Thành phố năm học 2016-2017

1/18/2017 12:44:48 AM

Số 32/QĐ-PGDĐT ngày 16/01/2017 Vv Công nhận học sinh đạt giải HSG lớp 9 cấp Thành phố năm học 2016-2017 Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc Công nhận học sinh đạt giải tại kỳ thi Chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2016-2017

Số 722/QĐ-PGDĐT ngày 22/12/2016 V/v Công nhận học sinh đạt giải tại cuộc thi Học sinh giỏi giải Toán trên ...

12/24/2016 4:56:35 PM

 Số 722/QĐ-PGDĐT ngày 22/12/2016 V/v Công nhận học sinh đạt giải tại cuộc thi Học sinh giỏi giải Toán trên ... Quyết định số 722/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc Công nhận học sinh đạt giải tại cuộc thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2016-2017

Số 3100/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 V/v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

8/8/2015 9:20:11 AM

Số 3100/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 V/v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 Toàn thành phố có 60 trường đạt "Tập thể Lao động tiên tiến", 266 chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.794 lao động tiên tiến

Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới

4/2/2014 10:58:00 PM

Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới được ban hành theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đồng Hới. Áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia dạy thêm và học ...

Quyết định số 580/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Ban trọng tài Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 1 - Thành phố ...

1/16/2014 2:16:03 PM

 Quyết định số 580/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Ban trọng tài Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 1 - Thành phố ... Quyết định số 580/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc thành lập Ban Trọng tài thi đấu các môn Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 1 của thành phố Đồng Hới lần thứ v năm 2014

Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT V/v Công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải IOE cấp Thành phố năm ...

1/14/2014 3:26:44 PM

 Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT V/v Công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải IOE cấp Thành phố năm ... Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc Công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 cấp Thành ...

Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm

1/13/2014 3:16:19 PM

Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc thành lập Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm

QĐ số 664/QĐ-PGD&ĐT về việc Thành lập Ban Giám sát việc tổ chức kiểm ra học kỳ 1 năm học ...

12/25/2013 2:27:20 PM

 QĐ số 664/QĐ-PGD&ĐT về việc Thành lập Ban Giám sát việc tổ chức kiểm ra học kỳ 1 năm học ... Để công tác kiểm tra học kỳ 1 được thực hiện đúng qui trình, đảm bảo dân chủ, khách quan và chất lượng, Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới đã Thành lập Ban Giám sát việc tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo Quyết định số 664/QĐ-PGD&ĐT ...

QĐ số 626/QĐ-PGDĐT V/v Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm năm học 2013-2014

12/2/2013 11:52:54 PM

QĐ số 626/QĐ-PGDĐT V/v Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm năm học 2013-2014 Quyết định số 626/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2013-2014:

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005439 lần

Đang online: 51 người