Nghị định - Nghị quyết

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức ...

3/4/2015 7:41:45 AM

 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức ... Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

[QH13] Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

4/24/2014 4:23:38 PM

 [QH13] Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

12/24/2013 3:47:18 PM

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Nghị định Số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục hiện hành ...

9/20/2013 1:04:42 AM

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục hiện hành ... Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục về chương trình giáo dục, sách giáo khoa và giáo trình; thi kiểm tra và văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới, tổ chức, hoạt ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005411 lần

Đang online: 23 người