Công văn - Hướng dẫn

Số 727/PGDĐT ngày 23/12/2016 V/v tham gia cuộc thi Giáo dục kỹ năng sống chủ đề "Đi đường an toàn ...

12/25/2016 9:22:39 AM

 Số 727/PGDĐT ngày 23/12/2016 V/v tham gia cuộc thi Giáo dục kỹ năng sống chủ đề Tiếp tục hưởng ứng chủ trương của ngành trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó đặc biệt là kỹ năng tham gia giao thông, Phòng Giáo dục & Đào tạo vừa có công văn số 727/PGDĐT ngày 23/12/2016 hướng dẫn tham gia cuộc thi Giáo ...

Số 643/PGDĐT ngày 17/11/2016 của Phòng GD&ĐT V/v Tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học ...

12/21/2016 7:19:09 PM

 Số 643/PGDĐT ngày 17/11/2016 của Phòng GD&ĐT V/v Tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học ... Công văn số 643/PGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2016-2017

Số 701/PGDĐT ngày 14/12/2016 V/v Thi học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2016-2017

12/15/2016 9:06:25 AM

Số 701/PGDĐT ngày 14/12/2016 V/v Thi học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2016-2017 Công văn số 701/PGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi của thành phố Đồng Hới được phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tổ chức tại trường THCS Số 1 Nam Lý ngày 30 tháng 12 năm 2016 gồm ...

Số 2707/SGDĐT-VP V/v Chương trình đón và làm việc với đoàn Sở Giáo dục và Thể thao Khăm-muộn (Lào)

12/13/2016 3:57:30 PM

Số 2707/SGDĐT-VP V/v Chương trình đón và làm việc với đoàn Sở Giáo dục và Thể thao Khăm-muộn (Lào) Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức Chương trình đón và làm việc với đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao Khăm-muộn (Lào)

Số 221/CVLN V/v Phát động quyên góp, ủng hộ giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ...

10/20/2016 4:09:40 PM

 Số 221/CVLN V/v Phát động quyên góp, ủng hộ giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ... Công văn số 221/CVLN ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thành Đoàn Đồng Hới - Phòng GD&ĐT Đồng Hới về việc phát động quyên góp, ủng hộ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do mưa lũ gây ra

Số 522/PGDĐT ngày 26/09/2016 V/v Quy định các loại hồ sơ trường (hồ sơ giáo viên) từ năm học 2016-2017

9/26/2016 2:53:56 PM

Số 522/PGDĐT ngày 26/09/2016 V/v Quy định các loại hồ sơ trường (hồ sơ giáo viên) từ năm học 2016-2017 Công văn số 522/PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc Quy định các loại hồ sơ trường (hồ sơ nhà trường, hồ sơ quản lý học sinh, hồ sơ của tổ chuyên môn và hồ sơ của ...

Hướng dẫn kiểm tra Học bạ cuối năm

4/20/2016 4:53:31 PM

Hướng dẫn kiểm tra Học bạ cuối năm Hướng dẫn của Hiệu trưởng về việc thực hiện kiểm tra, hoàn tất Học bạ của học sinh nhằm hoàn thiện dữ liệu đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học...

Số 102/PGDĐT ngày 24/02/2016 V/v Thông báo danh sách HSG lớp 9 tham gia kỳ thi HSG cấp Tỉnh năm ...

2/26/2016 4:00:13 PM

 Số 102/PGDĐT ngày 24/02/2016 V/v Thông báo danh sách HSG lớp 9 tham gia kỳ thi HSG cấp Tỉnh năm ... Công văn số 102/PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo danh sách học sinh giỏi lớp 9 tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2015-2016

Số 76/PGDĐT ngày 02/02/2016 V/v Tổ chức vòng thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015-2016

2/18/2016 11:45:11 AM

Số 76/PGDĐT ngày 02/02/2016 V/v Tổ chức vòng thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015-2016 Công văn số 76/PGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc Tổ chức vòng thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Tỉnh năm học 2015-2016

Số 39/PGDĐT-GDTrH ngày 18/01/2016 V/v Công bố danh sách học sinh tham gia thi giải toán bằng máy tính cầm ...

1/18/2016 10:56:15 AM

 Số 39/PGDĐT-GDTrH ngày 18/01/2016 V/v Công bố danh sách học sinh tham gia thi giải toán bằng máy tính cầm ... Theo công văn số 39/PGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 01 năm 2016, danh sách học sinh tham gia thi giải toán trên máy tính CASIO toàn tỉnh năm học 2015-2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới gồm có 20 em. Trong đó 06 em

Chọn trang

Lượt truy cập: 4715580 lần

Đang online: 97 người