Báo cáo

Hồ sơ ba công khai năm 2015

9/6/2016 3:09:02 PM

Hồ sơ ba công khai năm 2015 Hồ sơ được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế ...

Hồ sơ ba công khai năm 2014

9/6/2016 3:01:54 PM

Hồ sơ ba công khai năm 2014 Hồ sơ được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế ...

[THCS1NL] Báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục học kỳ 1 năm học 2013-2014

1/5/2014 7:29:10 AM

[THCS1NL] Báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục học kỳ 1 năm học 2013-2014 Tir lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ 1 năm học 2013-2014

[THCS1NL] Hồ sơ, biên bản Xét tốt nghiệp lớp 9 và Tuyển sinh lớp 6

6/12/2013 12:11:51 PM

[THCS1NL] Hồ sơ, biên bản Xét tốt nghiệp lớp 9 và Tuyển sinh lớp 6 Bao gồm: Biên bản xét tốt nghiệp và các phụ lục trong hồ sơ Xét tốt nghiệp lớp 9 và Tuyển sinh lớp 6

[THCS1NL] DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 2012 - 2013

5/20/2013 3:23:49 AM

[THCS1NL] DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 2012 - 2013 Hệ thống dữ liệu điểm học tập của học sinh THCS Số 1 Nam Lý năm học 2012 - 2013 được thực hiện và quản lý bằng chương trình Quản lý học sinh VEMIS phiên bản 1.3 của Bộ Giáo dục

[THCS1NL] Hồ sơ, Biên bản kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia

4/6/2013 11:46:10 PM

[THCS1NL] Hồ sơ, Biên bản kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia Thực hiện Thông tư số 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26/02/2010 về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học ...

[THCS1NL] Báo cáo tình hình giữ gìn và phát huy kết quả trường đạt chuẩn quốc gia

4/6/2013 11:39:48 PM

[THCS1NL] Báo cáo tình hình giữ gìn và phát huy kết quả trường đạt chuẩn quốc gia Chất lượng giáo dục của nhà trường hàng năm là địa chỉ đáng tin cậy của học sinh, phụ huynh và nhân dân. Ban giám hiệu nhà trường bám sát chỉ đạo, thực hiện kế hoạch nghiêm túc, tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường có nề ...

[THCS1NL] Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, nước sạch và vệ sinh ...

4/6/2013 11:33:43 PM

 [THCS1NL] Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, nước sạch và vệ sinh ... Nhà trường phát động phong trào trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, có đủ nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và ...

Báo cáo tình hình sử dụng biên chế của trường THCS Số 1 Nam Lý

4/6/2013 11:27:52 PM

Báo cáo tình hình sử dụng biên chế của trường THCS Số 1 Nam Lý Tổng số biên chế: 42. Trong đó, Cán bộ quản lý: 02, Giáo viên: 35, Nhân viên: 5. Hợp đồng: 5

Báo cáo công tác Bồi dưỡng học sinh Giỏi

1/21/2013 3:38:02 AM

Báo cáo công tác Bồi dưỡng học sinh Giỏi Trường THCS Số 1 Nam Lý là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu về chất lượng lẫn qui mô học sinh giỏi của thành phố Đồng Hới nói riêng và của giáo dục Quảng Bình nói chung

Chọn trang

Lượt truy cập: 5004772 lần

Đang online: 46 người