Tổ Thể - Sử - Nhạc - MT

Thông tin giáo viên tổ Thể - Sử năm học 2015-2016

3/27/2015 10:47:37 PM

Thông tin giáo viên tổ Thể - Sử năm học 2015-2016 Từ năm học 2014-2015, tổ Thể - Sử - Nhạc - Họa gồm có 06 giáo viên giảng dạy ở 04 bộ môn Lịch sử, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật do cô giáo Nguyễn Thị Lý làm tổ trưởng...

Thông tin giáo viên tổ Thể - Sử - Âm nhạc & Mỹ thuật năm học 2013-2014

10/22/2013 11:21:07 PM

Thông tin giáo viên tổ Thể - Sử - Âm nhạc & Mỹ thuật năm học 2013-2014 Tổ Thể - Sử - Âm nhạc - Mỹ thuật năm học 2013-2014 gồm có 06 giáo viên giảng dạy tại 4 bộ môn: Lịch sử, Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật. Các đồng chi giáo viên thuộc tổ đều là những cá nhân tiêu biểu của nhà trường ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005490 lần

Đang online: 102 người