Chi bộ Đảng

Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn ...

3/11/2016 8:54:33 AM

 Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn ... Nghị quyết số 04/NQTU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 08 tháng 03 năm 2016 về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

4/1/2014 5:22:52 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 Ngày 31-3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức hội nghị lần thứ 20, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I, bàn nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu quý ...

CBĐ - Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013

12/12/2013 3:48:28 PM

CBĐ - Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013 Hướng dẫn số 07 -CB/THCSS1NL ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bí thư Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý về việc Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013 tại Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch tổ chức nghi lễ

10/6/2013 3:51:25 AM

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch tổ chức nghi lễ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ ...

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

6/20/2013 12:31:30 AM

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ Trải qua 83 năm hình thành và phát triển (1930 - 2013) Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng và chỉ đạo bởi 12 đồng chí Tổng bí thư. Từ người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đến nay là đồng chí Nguyễn Phú ...

Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước

5/18/2013 10:01:41 PM

Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước Sau hơn 30 năm bôn ba, đến năm 1941, Người đã trở về Việt Nam, thành lập Mặt trận Việt Minh, từ đây Người là Hồ Chí Minh, trực tiếp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày 2 tháng ...

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Trường THCS Số 1 Nam Lý năm học 2012 - 2013

3/24/2013 12:12:54 PM

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Trường THCS Số 1 Nam Lý năm học 2012 - 2013 Ban chấp hành Chi bộ Đảng do đồng chí Phan Xuân Trường (Hiệu trưởng) làm Bí thư và đồng chí Hà Thị Thanh Xuân (Phó Hiệu trưởng) làm Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Lý (Tổ trưởng tổ Thể - Sử) làm Chi ủy viên, Chi bộ gồm có ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng

2/3/2013 12:19:58 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, ở một nước nông nghiệp lạc hậu, hơn 90% là nông dân, giai cấp công nhân mới hình thành, chưa thật sự là đội ngũ công nhân công ...

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930

2/3/2013 12:06:55 PM

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam với những đóng góp cho công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước trong ...

1/28/2013 12:34:31 PM

 Đảng Cộng sản Việt Nam với những đóng góp cho công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước trong ... Đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam tròn 83 tuổi (3.2.1930 – 3.2.2013). Trong 83 năm qua Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn trùng sóng gió, khắc phục ngàn vạn khó khăn để giành độc lập, tự do, xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005421 lần

Đang online: 33 người