Khoa học Giáo dục - Chính trị

Vài phương pháp giáo dục trẻ em thông minh sớm...

4/24/2013 10:11:33 PM

Vài phương pháp giáo dục trẻ em thông minh sớm... Khoa học đã chứng minh, trước 6 tuổi, đại não đã phát triển tương đối hoàn thiện. Do đó, giai đoạn 0 đến 6 tuổi là cơ hội tốt nhất để xây dựng cho trẻ nền tảng phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chọn trang

Lượt truy cập: 4748652 lần

Đang online: 33 người