Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Trường THCS Số 1 Nam Lý

     Trường THCS Số 1 Nam Lý công bố Thời khóa biểu Sáng - Chiều thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2015. Dữ liệu Thời khóa biểu được xây dựng và quản lý hoàn toàn bằng phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến nhất hiện nay. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường được thực hiện xuyên suốt trong những năm qua tại THCS Số 1 Nam Lý...


Xin mời truy cập Thời khóa biểu bằng cách Click vào biểu tượng bên dưới: