Kế hoạch Chung

Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình về Đổi mới toàn diện Dạy và Học tiếng Anh năm học ...

10/20/2015 7:49:53 AM

 Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình về Đổi mới toàn diện Dạy và Học tiếng Anh năm học ... Năm học 2014-2015, trường THCS Số 1 Nam Lý được UBND tỉnh Quảng Bình, Sở GD&ĐT Quảng Bình chọn làm đơn xây dựng mô hình điểm về Đổi mới toàn diện Dạy và Học tiếng Anh cho Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn toàn tỉnh Quảng ...

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và ...

10/22/2014 10:01:00 AM

 Kế hoạch Thực hiện Đề án Kế hoạch Số 80/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ ...

Phương án phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Số 1 Nam Lý

4/30/2014 4:48:16 AM

Phương án phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Số 1 Nam Lý Phương án phòng cháy chữa cháy và các văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy của trường THCS Số 1 Nam Lý ban hành vào tháng 8 năm 2013, áp dụng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại ...

Kế hoạch Đổi mới toàn diện về dạy và học tiếng Anh tại trường THCS Số 1 Nam Lý

4/12/2014 10:19:20 AM

Kế hoạch Đổi mới toàn diện về dạy và học tiếng Anh tại trường THCS Số 1 Nam Lý Kế hoạch đổi mới toàn diện về dạy và học tiếng Anh tại trường THCS Số 1 Nam Lý thực hiện theo Quyết định số 425/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc "Chọn trường xây dựng thành đơn vị ...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2014

2/10/2014 8:04:23 AM

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2014 Kế hoạch Số 58/PGDĐT-PC ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014

2/8/2014 11:00:22 AM

Kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014 Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 07/02/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014, Phòng GD&ĐT Đồng Hới đã có Công văn số 55/PGDĐT ngày 08/02/2014 hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị ...

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của Chính phủ ...

1/17/2014 9:31:14 AM

 Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của Chính phủ ... Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Công văn số 822/BCĐQG-XHHT ngày 30/01/2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập về việc triển ...

Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên đán 2014

1/5/2014 1:39:47 PM

Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên đán 2014 Thông báo số 1515/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc Treo cờ Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2013

10/24/2013 7:58:55 PM

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2013 Các hoạt động chào mừng kỷ niệm phải đa dạng, phong phú; có ý nghĩa giáo dục cao, có sự chuẩn bị chu đáo; tạo được không khí ấm áp, thân tình đối với thầy-trò các thế hệ; thể hiện đầy đủ, sinh động về truyền thống giáo dục tại ...

Kế hoạch Thi và Kiểm tra học kỳ của Phòng GD&ĐT Đồng Hới

10/24/2013 7:03:36 PM

Kế hoạch Thi và Kiểm tra học kỳ của Phòng GD&ĐT Đồng Hới Thực hiện Công văn số 2456/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/10/2013 của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Đồng Hới đã có Công văn số 556/PGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thực hiện như sau:

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005405 lần

Đang online: 17 người