Tuyên dương HS

Những học sinh Xuất sắc nhất Học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

2/20/2013 7:06:08 AM

Những học sinh Xuất sắc nhất Học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 Trong học kỳ 1 vừa qua, trường có 14/648 học sinh xuất sắc đạt điểm Trung bình chung học kỳ 1 trên 9.0

Chọn trang

Lượt truy cập: 5004732 lần

Đang online: 6 người