VB Chỉ đạo khác

Số báo danh và phòng thi Khối 8 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:15:32 AM

Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 8 tham gia thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017. Gồm 246 em thi vào ngày 10/05/2017

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1107