Tổ Văn - Giáo dục công dân

Thông tin tổ Văn - Giáo dục công dân năm học 2013-2014

8/25/2013 8:28:54 AM

Tổ Văn-Sử-Năng khiếu được thành lập vào ngày 02/8/2013 theo Quyết định số 03/QĐ-1NL của Hiệu trưởng trường THCS Số 1 Nam Lý trên cơ sở hợp nhất 2 tổ: Văn-GDCD và Thể-Sử của năm học trước. Theo đó, tổ có 14 thành viên thường trực và 1 thành viên của Ban Giám hiệu (đ/c Hà Thị Thanh Xuân - P. Hiệu trưởng) cũng tham gia sinh hoạt tại tổ Văn-Sử-Năng khiếu do đ/c Nguyễn Thị Lý (CUV BCH Chi bộ) làm tổ trưởng... Dưới đây là thông tin cơ bản của các giáo viên thuộc tổ Văn-Sử-Năng khiếu năm học 2013-2014:


>>
TỔ VĂN - SỬ - NĂNG KHIẾU<<  Gồm có 10 cán bộ, giáo viên giảng dạy tại 3 bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD do đ/c Phạm Thị Phương Hòa (GV Ngữ văn làm tổ trưởng)

PHẠM THỊ PHƯƠNG HÒA ( Tổ trưởng )

 

Ngày sinh: 20. 12. 1959

Ngày vào ngành: 01. 09. 1980

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn – Sử

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn, GVCN lớp 9.3

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh hiệu thi đua: GVG cơ sở (1999), CSTĐ cấp Tỉnh (2003)

Hòm thư điện tử: phamthiphuonghoa_thcsdh@quangbinh.edu.vn

KHẮC THỊ NIỀM (Phó Tổ trưởng)

 

Ngày sinh: 10. 10. 1964

Ngày vào ngành: 01. 09. 1985

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn – Sử

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn; GVCN lớp 9.1

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến

Hòm thư điện tử: khacthiniem_thcsdh@quangbinh.edu.vn

LƯƠNG THỊ HÀ

 

Ngày sinh: 06. 12. 1960

Ngày vào ngành: 01. 10. 1981

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn – Sử

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn & Lịch sử

Thành phần chính trị: Không

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến

Hòm thư điện tử: luongthiha_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THU HẰNG

 

Ngày sinh: 25. 08. 1962

Ngày vào ngành: 01. 11. 1980

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn

Thành phần chính trị: Không

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến

Hòm thư điện tử: nguyenthuhang_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THỊ THANH

 

Ngày sinh: 16. 06. 1968

Ngày vào ngành: 01. 09. 1992

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh hiệu thi đua: GVG cấp Cơ sở (2000) & CSTĐ cấp Tỉnh (2009)

Hòm thư điện tử: nguyenthithanh_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN HỮU ĐIỆP

 

Ngày sinh: 20. 02. 1980

Ngày vào ngành: 01. 12. 2004

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến

Hòm thư điện tử: nguyenhuudiep_thcsdh@quangbinh.edu.vn

PHAN THỊ PHƯƠNG NGA

 

Ngày sinh: 01. 10. 1980

Ngày vào ngành: 01. 09. 2006

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Giáo dục Chính trị

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Giáo dục Công dân

Thành phần chính trị: Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh

Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở (2013)

Hòm thư điện tử: phanthiphuongnga_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

 

Ngày sinh: 04. 04. 1989

Ngày vào ngành: 01. 10. 2013

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn – Sử

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn

Thành phần chính trị: Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hòm thư điện tử: thuylinh441989@gmail.com

HOÀNG CÔNG HẬU (Quản lý thông tin trực tuyến)

                                              Blog cá nhân                                                     

 

Ngày sinh: 06. 05. 1989

Ngày vào ngành: 01. 09. 2012

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn – Sử

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Ngữ văn & Lịch sử

Thành phần chính trị: Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến (2013)

Hòm thư điện tử: hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn

 


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4567