Tổ Toán - Lý

Thông tin giáo viên tổ Toán - Lý - Tin

10/30/2012 3:03:14 PM

Tổ Toán - Lý - Tin gồm có 13 giáo viên đảm nhiệm 4 bộ môn: Toán, Vật Lý, Tin học và Công nghệ. Tổ hoạt động và điều hành bởi Tổ trưởng Nguyễn Thị Thanh Thủy và Tổ phó Nguyễn Thị Kim Oanh dưới sự quản lý, chỉ đạo chung của Ban giám hiệu nhà trường

NGUYỄN THỊ THANH THỦY (Tổ trưởng)

 

Ngày sinh: 29. 09. 1959.

Ngày vào ngành: 01. 12. 1981.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Cơ sở (2000) & CSTTD cấp Tỉnh (2008).

Hòm thư điện tử: nguyenthithanhthuy_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THỊ KIM OANH (Phó Tổ trưởng)

 

Ngày sinh: 31. 01. 1961.

Ngày vào ngành: 01. 12. 1981.

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Toán.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán; GV Chủ nhiệm lớp 6.3.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở (2003).

Hòm thư điện tử: nguyenthikimoanh_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THÀNH LƯƠNG (Thanh tra nhân dân)

 

Ngày sinh: 01. 01. 1959.

Ngày vào ngành: 01. 10. 1980.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Lý.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Vật lý.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: nguyenthanhluong_thcsdh@quangbinh.edu.vn

LƯU THỊ THU ANH (Blog cá nhân)

 

Ngày sinh: 08. 06. 1960.

Ngày vào ngành: 05. 12. 1983.

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán – Lý.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy Toán & Vật lý; GV Chủ nhiệm lớp 7.5.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Cơ sở (2000).

Hòm thư điện tử: luuthithuanh_thcsdh@quangbinh.edu.vn

ĐẶNG QUANG TRUNG

 

Ngày sinh: 02. 02. 1960.

Ngày vào ngành: 15. 10. 1981.

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Toán – Lý.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Vật lý.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: dangquangtrung_thcsdh@quangbinh.edu.vn

CÁI THỊ XUÂN HƯỜNG

 

Ngày sinh: 11. 11. 1960.

Ngày vào ngành: 01. 09. 1986.

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Vật lý.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Vật lý.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (2005).

Hòm thư điện tử: caithixuanhuong_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THỊ LIỄU

 

Ngày sinh: 06. 10. 1961.

Ngày vào ngành: 01. 08. 1985.

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Toán.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán; GV Chủ nhiệm lớp 8.5.

Thành phần chính trị: Không.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: nguyenthilieu_thcsdh@quangbinh.edu.vn

TRẦN THỊ THẮM

 

Ngày sinh: 11. 04. 1977.

Ngày vào ngành: 01. 11. 1999.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Công nghệ; GV Chủ nhiệm lớp 8.4

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh & Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (2009).

Hòm thư điện tử: tranthitham_thcsdh@quangbinh.edu.vn

TRẦN THỊ THANH TRÀ

 

Ngày sinh: 10. 11. 1979.

Ngày vào ngành: 01. 11. 2001.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Lý.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Vật lý; GV Chủ nhiệm lớp 9.4.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh & Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở (2004).

Hòm thư điện tử: tranthithanhtra_thcsdh@quangbinh.edu.vn

ĐOÀN THỊ ÁNH NGUYỆT

 

Ngày sinh: 20. 07. 1980.

Ngày vào ngành: 01. 11.  2001.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Tin.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Tin học; GV Chủ nhiệm lớp 6.1.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Cơ sở.

Hòm thư điện tử: doanthianhnguyet_thcsdh@quangbinh.edu.vn

LÊ THỊ HỒNG THẢO

 

Ngày sinh: 14. 12. 1980.

Ngày vào ngành: 01. 11.  2001.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Tin.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Tin học; GV Chủ nhiệm lớp 7.4.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh & Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở (2013).

Hòm thư điện tử: lethihongthao_thcsdh@quangbinh.edu.vn

VÕ HOÀNG MINH

 

Ngày sinh: 07. 05. 1984.

Ngày vào ngành: 01. 09. 2006.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Tin.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy Toán & Tin học; GV Chủ nhiệm lớp 8.1.

Thành phần chính trị: Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến (2013).

Hòm thư điện tử: vohoangminh_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THÀNH HUÂN

 

Ngày sinh: 09. 01. 1986.

Ngày vào ngành: 01. 09. 2008.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán – Tin.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Toán & Tin học.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh & Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở (2013).

Hòm thư điện tử: nguyenthanhhuan_thcsdh@quangbinh.edu.vn

 

Hoàng Công Hậu

Ý kiến bạn đọc (2)

nguyen the hiep

(12/31/2012 6:46:00 PM)

cho em hoi diem thi hoc kiI lop 9 ak

Hoàng Công Hậu

(2/23/2013 10:52:00 PM)

Để tra cứu điểm, phụ huynh và học sinh vào mục TRA CỨU HỌC SINH ở menu ngang của của Website rồi tra cứu bằng mã số của mình. Học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm đê nhận mã số học sinh.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1423

Các Tin đã đăng