Tổ Tiếng Anh

Thông tin giáo viên tổ Tiếng Anh năm học 2015-2016

7/28/2015 4:13:43 PM

Tổ Tiếng Anh là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường THCS Số 1 Nam Lý đảm nhiệm nhiệm vụ thí điểm thành công Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do UBND tỉnh thực hiện. Song song với đó, tổ Tiếng Anh phải luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụn được giao, đặc biệt là đổi mới toàn diện ạy và học tiếng Anh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn...
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4410