Tổ Thể - Sử - Nhạc - MT

Thông tin giáo viên tổ Thể - Sử năm học 2015-2016

3/27/2015 10:47:37 PM

Từ năm học 2014-2015, tổ Thể - Sử - Nhạc - Họa gồm có 06 giáo viên giảng dạy ở 04 bộ môn Lịch sử, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật do cô giáo Nguyễn Thị Lý làm tổ trưởng...


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6005