Tổ Sinh - Hóa

Thông tin giáo viên tổ Sinh - Hóa - Địa

11/6/2012 12:10:02 AM

Thông tin giáo viên Tổ Sinh - Hóa - Địa trường THCS Số I Nam Lý: Tổ gồm có 6 giáo viên giảng dạy ở 3 bộ môn: Sinh học, Hóa học và Địa lý. Tổ hoạt động dưới sự điều hành của Tổ trưởng Đinh Thị Phương Mai và chịu sự giám sát, chỉ đạo chung của Ban giám hiệu

ĐINH THỊ PHƯƠNG MAI (Tổ trưởng)

 

Ngày sinh: 04. 07. 1960.

Ngày vào ngành: 01. 11. 1981.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa – Sinh.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Địa lí.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh 2005.

Hòm thư điện tử: dinhthiphuongmai_thcsdh@quangbinh.edu.vn

PHẠM THỊ LỆ

 

Ngày sinh: 12. 02. 1960.

Ngày vào ngành: 01. 12. 1981.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh – Địa.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Sinh học, GVCN lớp 7.1.

Thành phần chính trị: Không.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: phamthile_thcsdh@quangbinh.edu.vn

MAI THỊ HÒE

 

Ngày sinh: 25. 02. 1960.

Ngày vào ngành: 01. 09. 1980.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Sử - Địa.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Địa lí, GVCN lớp 6.5.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: maithihoe_thcsdh@quangbinh.edu.vn

NGUYỄN THỊ PHÂNG

 

Ngày sinh: 20. 12. 1960.

Ngày vào ngành: 01. 12. 1980.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh – Địa.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Sinh học.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.

Hòm thư điện tử: nguyenthiphang_thcsdh@quangbinh.edu.vn

LÊ THỊ ÂN TÌNH

 

Ngày sinh: 02. 12. 1979.

Ngày vào ngành: 01. 11. 2000.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Hóa – Sinh.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Hóa học & Sinh học.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: GVG cấp Tỉnh & CSTĐ cấp Cơ sở (2013).

Hòm thư điện tử: lethiantinh_thcsdh@quangbinh.edu.vn

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

 

Ngày sinh: 27. 11. 1980.

Ngày vào ngành: 01. 11. 2001.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Hóa – Sinh.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Hóa học, Sinh học.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: GVG cấp Tỉnh & CSTĐ cấp Cơ sở (2013).

Hòm thư điện tử: tranthiminhphuong_thcsdh@quangbinh.edu.vn

TRƯƠNG THỊ THANH HOA

 

Ngày sinh: 14. 06. 1991.

Ngày vào ngành: 01. 08. 2013.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh học.

Phần hành công tác chính: Giảng dạy môn Sinh học.

Thành phần chính trị: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua: Không.

Hòm thư điện tử: thanhhoa146@gmail.com

 

Hoàng Công Hậu

Ý kiến bạn đọc (2)

Minh Anh

(2/24/2013 3:32:00 PM)

Chúng em chúc mừng cô Tình, cô Phương đã đạt giaiir trong cuộc thi giáo viên giỏi thành phố. chúng em yêu các cô!

Nhật Vy

(3/24/2013 3:42:00 AM)

Oaaaaaaaaa, đẹp quá! Đẹp thiệt

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1262

Các Tin đã đăng