Tổ Sinh - Hóa

Thông tin giáo viên tổ Sinh - Hóa năm học 2015-2016

7/29/2015 2:58:18 PM

Tổ Sinh - Hóa gồm có 06 giáo viên tham gia giảng dạy ở 03 bộ môn: Sinh học, Hóa học và Địa lí. Hoạt động chuyên môn của tổ được quản lý và điều hành trực tiếp bởi tổ trưởng Đinh Thị Phương Mai. 100% giáo viên tổ Sinh Hóa là Đảng viên, trong đó có 83.33% giáo viên đạt giáo viên dạy Giỏi cấp Tỉnh... là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường...

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1667

Các Tin đã đăng

  Giáo án Địa lí 7 3/17/2013 3:00:42 AM
  Giáo án Sinh 7 - Phạm Thị Lệ 3/7/2013 1:13:52 AM