Tổ Hành chính

Thông tin giáo viên tổ Hành chính

11/6/2012 12:53:34 AM

Tổ Hành chính gồm có 7 cán bộ giáo viên do đồng chí Lê Thị Phương Mai làm Tổ trưởng. Đồng chí Phan Xuân Trường (Hiệu trưởng) và đồng chí Hoàng Công Hậu - đảm nhiệm công tác Quản trị Website trường cũng được phân công trực ban tại văn phòng.
Xem bài viết về Nhiệm vụ của nhân viên tổ Hành chính, cơ chế làm việc của tổ Hành chính tại đây


Xem thêm thông tin các tổ khác trong Hội đồng Sư phạm Trường THCS Số 1 Nam Lý:
    
1. Tổ Văn - Giáo dục công dân
   
2. Tổ Toán - Lý
  
3. Tổ Thể - Sử
   
4. Tổ Sinh - Hóa

  

5. Tổ Tiếng Anh

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2677

Các Tin đã đăng