Tổ Hành chính

Hướng dẫn sử dụng Sổ điểm lớp

12/5/2013 3:26:12 AM

Hướng dẫn của Hiệu trưởng về việc sử dụng và quản lý sổ điểm lớp năm học 2013-2014. Đề nghị các đồng chí giáo viên, nhân viên toàn trường nghiên cứu kỹ để thực hiện nghiêm túc


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4402