Thông tư - Quy chế - Điều lệ

[THCS1NL] QUY CHẾ THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ

4/25/2013 9:17:44 PM

Qui chế này được công khai trên trang webside của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5106