SKKN và Bài giảng E-Learning

Trần Thị Minh Phương - Một số kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục Sức khoẻ sinh sản trong giảng dạy môn Sinh học 8

4/13/2013 11:25:13 PM

Đối với chúng ta giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản là một môn học còn mới lạ, nó chưa được đưa vào dạy một cách công khai. Thực tế cho thấy thái độ của học sinh khi nói đến những vấn đề liên quan đến giới tính còn khá dè dặt, các em chưa hề mạnh dạn trong quá trình tìm hiểu hay tiếp thu những kiến thức đó...

Tác giả: Trần Thị Minh Phương
Đơn vị: Trường THCS Số 1 Nam Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học Sư phạm
Chuyên môn: Hoá Sinh
Danh hiệu: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh
Đề tài: Một số kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục Sức khoẻ sinh sản trong giảng dạy môn Sinh học 8


*) Tài liệu được giữ bản quyền bởi trường THCS Số 1 Nam Lý
     Biên tập và Quản lý bởi 
Hoàng Công Hậu - Biên tập Website

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7989