SKKN và Bài giảng E-Learning

Phan Xuân Trường - Vai trò của Hiệu trưởng trong việc xây dựng tập thể Sư phạm đoàn kết...

4/14/2013 1:50:24 AM

Tập thể sư phạm cũng có một dấu hiệu của tập thể khác, đồng thời nó có những đặc trưng cơ bản sau đây: Tập thể sư phạm nếu nói theo quan điểm của Đảng ta thì đó là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hoá, khoa học kỹ thuật, là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng đào tạo trong nhà trường, có ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ trẻ...

Tác giả: Phan Xuân Trường
Đơn vị: Trường THCS Số 1 Nam Lý
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ: Đại học Sư phạm Toán - Tin
Chuyên môn: Toán học, Tin học
Danh hiệu: Giáo viên Trung học cao cấp
Đề tài:
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Loại đề tài: Sáng kiến trong công tác lãnh đạo cơ sở giáo dục
*) Tài liệu được giữ bản quyền bởi trường THCS Số 1 Nam Lý
     Biên tập và Quản lý bởi 
Hoàng Công Hậu - Biên tập Website

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1074