SKKN và Bài giảng E-Learning

Nguyễn Thị Lý - Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy và học Lịch sử ở trường THCS

4/13/2013 11:07:04 PM

Trong thực tiển giảng dạy, giáo viên Lịch sử dùng nhiều loại đồ dùng trực quan khác nhau. Để giúp cho giáo viên lựa chọn, sử dụng dễ dàng trong quá trình dạy học cần phân biệt các loại đồ dùng trực quan. Về cơ bản chúng ta có thể phân chia các loại đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử thành 3 nhóm lớn...

Tác giả: Nguyễn Thị Lý
Đơn vị: Trường THCS Số 1 Nam Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học Sư phạm
Chuyên môn: Lịch sử
Danh hiệu: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh
Đề tài: Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử ở trường THCS
NỘI DUNG CHÍNH
1. Thực trạng nội dung cần nghiên cứu
2. Phương pháp sử dụng một sô đồ dùng trực quan thường gặp trong dạy và học Lịch sử ở trường THCS
.. 5. 10. 14


*) Tài liệu được giữ bản quyền bởi trường THCS Số 1 Nam Lý
     Biên tập và Quản lý bởi 
Hoàng Công Hậu - Biên tập Website

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6236