SKKN và Bài giảng E-Learning

Lê Thị Ân Tình - Phương pháp giải toán dư trong việc giải toán bằng phương trình hoá học

4/14/2013 12:51:21 AM

Toán dư là dạng toán trong số hai chất tham gia sẽ có một chất phản ứng hết, chất kia có thể phản ứng hết hoặc còn dư. Lượng chất sản phẩm được tính theo lượng chất nào phản ứng hết. Đây là một dạng toán khó trong chương trình Hoá học THCS. Vì vậy, để giúp học sinh giải quyết những bài toán này một cách hiệu quả đòi hỏi người giáo viên cần có những phương pháp phù hợp...

Tác giả: Lê Thị Ân Tình
Đơn vị: Trường THCS Số 1 Nam Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học Sư phạm Hoá học
Chuyên môn: Hoá học
Danh hiệu: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh
Đề tài: Phương pháp giải toán dư trong việc giải toán bằng phương trình hoá học

I. Mở đầu

II. Nội dung chính

1. Thực trạng của vấn đề

a. Thuận lợi

b. Khó khăn

2. Những phương pháp giải toán dư trong giải toán theo phương trình háo học

a. Yêu cầu chung

b. Giải pháp sử dụng

c. Phương pháp giải toán dư trong giải toán theo phương trình hoá học

d . Một số dạng bài tập, cách nhận dạng, biện luận và hướng dẫn giải

3. Kết quả đạt được

a. Về giáo viên

b. Về học sinh

III. Kết luận

1. Ý nghĩa của đề tài

2. Những kiến nghị và đề xuất
*) Tài liệu được giữ bản quyền bởi trường THCS Số 1 Nam Lý
     Biên tập và Quản lý bởi 
Hoàng Công Hậu - Biên tập Website

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3516