SKKN và Bài giảng E-Learning

Hà Thị Thanh Xuân - Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn THCS

4/14/2013 1:28:22 AM

Do yêu cầu đặc trưng bộ môn nên kiểm tra, đánh giá trong môn Ngữ văn nhằm mục đích đánh giá học sinh một cách toàn diện về hai năng lực đọc hiểu văn bản và tạo lập văn bản, tạo điều kiện cho HS phát triển toàn diện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và xúc cảm thẩm mĩ. Những năng lực này đã được cụ thể hóa trong chuẩn chương trình môn học với những yêu cầu cần đạt trên cả ba mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Tác giả: Hà Thị Thanh Xuân
Đơn vị: Trường THCS Số 1 Nam Lý
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ: Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Chuyên môn: Ngữ Văn
Danh hiệu: Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh
Đề tài: Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra đánh giá môn Ngữ Văn ở trường THCS Số 1 Nam Lý
Loại đề tài: Sáng kiến trong công tác lãnh đạo cơ sở giáo dục
*) Tài liệu được giữ bản quyền bởi trường THCS Số 1 Nam Lý
     Biên tập và Quản lý bởi 
Hoàng Công Hậu - Biên tập Website

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6373