Phần mềm Giáo dục

Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

4/7/2013 11:57:28 AM

Phần mềm Sun Time sẽ giúp các em có thể nhìn toàn cảnh các vị trí, thành phố, thủ đô các nước trên thế giới vơi nhiều thông tin hữu ích liên quan đến thời gian. Ngoài ra, nó còn có nhiều tính năng tuyệt với khác như quan sát Mặt trời mọc, Mặt trời lặn, Nhật thực, Nguyệt thực hay các hiện tượng Thiên văn khác...

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=118936651633617"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7665