Nghị định - Nghị quyết

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

12/24/2013 3:47:18 PM

Nghị định Số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5056