Luật - Pháp lệnh

Luật Cán bộ, công chức (2008)

3/4/2015 6:59:24 AM

Luật Cán bộ, công chức mang số hiệu 22/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5552

Các Tin đã đăng

  Luật Viên chức 2012 4/4/2014 10:35:03 AM
  Luật Giáo dục 2005 3/30/2014 11:34:00 PM