Kế hoạch Chung

Phương án phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Số 1 Nam Lý

4/30/2014 4:48:16 AM

Phương án phòng cháy chữa cháy và các văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy của trường THCS Số 1 Nam Lý ban hành vào tháng 8 năm 2013, áp dụng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại trường trong năm học 2013-2014


 br>

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8910