Kế hoạch Chung

Kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014

2/8/2014 11:00:22 AM

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 07/02/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014, Phòng GD&ĐT Đồng Hới đã có Công văn số 55/PGDĐT ngày 08/02/2014 hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị thực hiện:

>TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THẬP KỶ HÀNH ĐỘNG VÌ ATGT ĐƯỜNG BỘ<

1. Nghiên cứu Kế hoạch số 147 KH - SGDĐT ngày 07/02/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014 (được gửi kèm theo công văn này).

2. Theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị, lập “Kế hoạch triển khai công tác trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2014” tại đơn vị theo các nội dung quy định trong Kế hoạch số 147 KH - SGDĐT.

3. Chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo An ninh trật tự trường học các xã, phường để tổ chức công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trong công tác Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ATGT; nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.  Nhắc nhở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và đường sắt.  

4. Đối với các đơn vị trường Tiểu học, THCS: Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC phát động thi trên Internet. Hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi qua trang web: http//giaothong.go.vn hoặc http//gttm.go.vn

5. Báo cáo quá trình tổ chức thực hiện qua Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo “Trường học an toàn về ANTT”  theo hướng dẫn báo cáo định kỳ.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới yêu cầu các đơn vị  nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                             Đinh Bá Quang

 Quyền cơ bản nhất của bạn: được SỐNG hạnh phúc!

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3906