Kế hoạch Chung

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2014

2/10/2014 8:04:23 AM

Kế hoạch Số 58/PGDĐT-PC ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8908