Kế hoạch Chung

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1/17/2014 9:31:14 AM

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Công văn số 822/BCĐQG-XHHT ngày 30/01/2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với những nội dung sau: .....


<Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5808