Kế hoạch Chung

Kế hoạch Đổi mới toàn diện về dạy và học tiếng Anh tại trường THCS Số 1 Nam Lý

4/12/2014 10:19:20 AM

Kế hoạch đổi mới toàn diện về dạy và học tiếng Anh tại trường THCS Số 1 Nam Lý thực hiện theo Quyết định số 425/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc "Chọn trường xây dựng thành đơn vị điển hình về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ"

ĐỀ ÁN NÀY SẼ BẮT ĐẦU ĐƯỢC TRIỂN KHAI CHO KHỐI 6 NĂM HỌC 2014-2015. SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH LÀ SÁCH MỚI DO DỰ ÁN CUNG CẤP

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5767