Kế hoạch Chi tiết

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 4:26:25 PM

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 11/12/2017 và hoàn thành vào ngày 26/12/2017


Xem thêm: Danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2866